CÁN BỘ VÀ GIẢNG VIÊN THAM DỰ HỘI THẢO GIẢNG VIÊN GAP INC.P.A.C.E tại Việt Nam

Đà Nẵng Xanh xin cảm ơn đoàn đã ủng hộ. Chúc đoàn có chuyến hội thảo thành công, tham quan, học tập vui vẻ

Tư Vấn Du Lịch